Ecolab Ecolab
 PRODUKTSORTIMENT
Ecolab
Ecolab Ecolab
Ecolab
Produktsortiment
Ecolab

Produktsortiment
Ecolab är fullsortimentsleverantör av kemiska produkter till produktionsanläggningar inom livsmedelsindustrin, lantbruk, tvätterier, sjukvården, företag inom storhushåll och städfirmor. Dessutom säljer vi specialprodukter som enbart är tillverkade för professionella kemikalieanvändare på den nordiska marknaden.

Shield - en Ecolab division
Shield Medicare är global marknadsledande leverantör av produkter för kontaminationskontroll till pharmaceutisk, bioteknologisk, healthcare och medicinsk utrustningsindustri.

Företaget startade 1990 med att erbjuda speciellt designade produkter för Life Science Cleanrooms, och har alltsedan dess utvecklat produktportföljen och kundbasen genom innovativa och kundorienterad design.

Shield Medicare köptes av Ecolab 2006 och blev Centre of Excellence for Contamination Control.

www.shieldmedicare.com

Ecolab
© Ecolab Inc. All rights reserved.
Produkt